Gympa, simning och gym på Beckis

Den 9 januari kl. 18 – 20 startar vi gymnastiken och simningen i Beckis Söderberga allé 80. Nytt för vårterminen blir att vi provar att växla om med träning i gymmet med instruktör. Styrketräning och spinning kommer då att bli det huvudsakliga. Vi provar sex gånger och utvärderar därefter.
Varannan vecka (udda veckor) med start den 16 januari förlägger vi alltså träningen till gymmet. Tisdagar jämna veckor kör vi gymnastiken med olika variationer och redskap som ska passa alla. Simningnen kl. 19 – 20 kör vi som vanligt samtliga tisdagar.
För träningen i gymmet med instruktör tar vi ut en avgift på 220 kronor som du sätter in på plusgiro: 35 26 16 – 7. Ange gymträning på inbetalningen.

Leave a Comment