Aktivitetsdagar för barn och unga

I ett samarbete mellan DBFK, Unga med synnedsättning i Stockholm och SRF-distriktets barn och föräldraverksamhet, ska vi anordna aktivitetsdagar vid klubbstugan under våren och sommaren.

Aktuella dagar är 28 april, 26 maj, 22 juni (midsommarafton) 11 juli och 4 augusti.

Det ska verkligen bli spännande med aktivitetsdagarna och vi hoppas givetvis på att flera ska besöka stugan även andra tider.

Leave a Comment