Återstart av verksamheten

Nu försöker vi komma i gång igen med våra aktiviteter i Beckis. Det allra viktigaste är att du känner dig helt frisk för att delta. Minsta förkylningsymtom betyder att stanna hemma.

Simningen på söndagar startar 23 augusti kl. 18 – 20.

Tisdagen den 1 september startar vi träningen med gymträning och simning.

Nytt för säsongen är att vi startar gymträning kl. 18 – 19. Under säsongen kommer vi att ha lite olika träningsformer i gymmet i intervallform. Vi vill gärna att du som vill vara med på gymträningen anmäler detta på hemsidan eller till Sture Djupenström tel: 070-779 25 00. Detta för att det inte ska bli för många så att det uppstår trängsel i lokalen.

För den som enbart vill simma så har vi tid kl. 19 – 20.

Kom ihåg att ta med hänglås till skåpet i omklädningsrummet.

Adressen är Söderberga allé 80 i Bromma.

Leave a Comment