Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2024

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i De blindas fritidsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 27 mars 2024 kl. 18.30.

Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Efter mötet blir det förtäring i påskens tecken.

Handlingar skickas ut med marsnumret av DBFK-bladet där också övrig information om årsmötet kommer.

Dags för medlemsavgiften för 2024

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2024. Avgiften är 200 kronor och betalas in på plusgiro 35 26 16 – 7.

Avgiften ska finnas på vårt plusgirokonto senast 31 mars.

Leave a Comment