Styrelsen

Nedan ser du våra styrelseledamöter. Du når styrelsen via info@dbfk.se.

Ordförande
Sture Djupenström
Tel: 070-779 25 00

Vice ordförande
Birgitta Lindén

Sekreterare
Ann-Katrin Ekberg

Vice sekreterare
Anna Nilsson

Ekonomiansvarig
Per-Ola Johansson

Ledamöter
Maria Wåglund
Mats Lindblad

Ansvarsområden

Gymnastik och simning
Birgitta Lindén

Promenader och vandringar
Ann-Katrin Ekberg

Vinteraktiviteter
Anna Nilsson

Stuggruppen
Per-Ola Johansson
Anna Nilsson
Maria Wåglund