Styrelsen

Nedan ser du våra styrelseledamöter. Du når styrelsen via info@dbfk.se.

Ordförande
Sture Djupenström
Tel: 070-779 25 00

Vice ordförande
Maria Wåglund

Sekreterare
Ann-Katrin Ekberg

Vice sekreterare
Anna Nilsson

Ekonomiansvarig
Sture Djupenström

Ledamöter
Mats Lindblad
Jens Pettersson
Per-Ola Johansson

Ansvarsområden

Gymnastik och simning
Sture Djupenström

Promenader och vandringar
Ann-Katrin Ekberg

Vinteraktiviteter
Anna Nilsson

Hemsida och sociala medier
Maria Wåglund

Stuggruppen
Per-Ola Johansson
Anna Nilsson
Maria Wåglund