Guide för stugvärdar

Guide för stugvärdar i klubbstugan i Orhem.
Reviderad 2021-08-15

Stugvärdar finns i stugan på söndagar på tid under året som klubbstyrelsen fastställer. Vem som är stugvärd anslås på hemsidan och skrivs ut i DBFK-bladet. Telefonnummer till stugvärd finns också tillgängligt som kan kontaktas vid behov.

 1. Stugvärd ska finnas i stugan på söndagar mellan kl. 10.30 – 14.00. Om det ej har kommit någon besökare före kl. 13.00 är det ok att stugvärden lämnar stugan. Vid regnväder gör stugvärden bedömning om stugan är öppen och besökare bör kontakta stugvärd för att höra om stugan verkligen är öppen.
 2. Stugvärden ska se till att stugan öppnas och att möbleringen är iordningställd för visstelse såväl inomhus som utomhus för gästerna utifrån årstid och program.
  Kaffe/te ska serveras i huvudsak mellan kl. 11.00 – 13.00. Om särskild aktivitet anordnas kan dessa tider anpassas.

  Inköp av kaffe, te, mjölktetror, socker och andra förbrukningsvaror inklusive innehåll i förbandslåda sköts av klubben.

  Stugvärden ska ta upp stugavgift kontant eller till eget swishnummer. Avgifterna fastställs av styrelsen och är i dagsläget 25 kr/person. Barn och ledsagare behöver inte betala avgift.

 3. Innan stugan stängs för dagen ska möblering återställas och städning ske. Omfattning av städningen beror på årstiden och hur mycket folk som besökt stugan. Grunden är dock att allt ska diskas och ställas undan, bänkar i köket torkas av, golven sopas eller dammsgs och vid behov torkas av.

  Sopor ska tas med från stugan.

  Vattnet ska stängas av i det lilla pumphuset bakom boden.

 4. Antal gäster i stugan samt lista med namn ska mejlas till info@dbfk.se. Stugavgifterna ska omgående redovisas till kassören genom insättning på klubbens plusgirokonto 35 26 16-7
 5. Fördelning av stugvärdar
  Fördelning av stugvärdar sker om möjligt fyra gånger per år. Fördelningen sker av stugansvarig/-fördelningsansvarig eller av den styrelsen utsett. I nuläget är det Anders Springe.

  Den som får förhinder den dag man är uppsatt som stugvärd, ska själv se till att ersättare finns. Detta ska i första hand ske genom att själv tillfråga annan stugvärd så att byte kan ske. I andra hand kontaktas fördelningsansvarig.

 6. Åverkan på stugan eller upptäckta fel ska omgående rapporteras. Detta gäller även om någon förbrukningsvara är slut. Maila till info@dbfk.se eller kontakta stugansvarig.