Styrelsen

Nedan ser du våra styrelseledamöter. Du når styrelsen via info@dbfk.se.

Ordförande
Anna Nilsson
Tel: 073-102 54 80

Vice ordförande
Per-Ola Johansson

Sekreterare
Jens Pettersson

Vice sekreterare
Anna-Karin Ekberg

Ekonomiansvarig
Lars Lindell

Ledamöter
Christer Hovbrandt
Anne-Lie Telning

Ansvarsområden

Gymnastik och simning
Christer Hovbrandt och Anderz Malgodal

Promenader och vandringar
Ann-Katrin Ekberg

Vinteraktiviteter
Anne-Lie Telning

Sommaraktiviteter
Anna Nilsson
Anne-Lie Telning

Hemsida och sociala medier
Jens Pettersson

Stugansvarig
Per-Ola Johansson

Stugvärdsbemanning:
Christer Hovbrandt