Styrelsen

Nedan ser du våra styrelseledamöter. Du når styrelsen via info@dbfk.se.

Ordförande
Anna Nilsson
Tel: 073-102 54 80

Vice ordförande
Anders Springe

Sekreterare
Jens Pettersson

Vice sekreterare
Anna-Karin Ekberg

Ekonomiansvarig
Lars Lindell

Ledamöter
Maria Wåglund
Per-Ola Johansson

Ansvarsområden

Gymnastik och simning
Christer Hovbrandt

Promenader och vandringar
Ann-Katrin Ekberg

Vinteraktiviteter
Per-Ola Johansson

Hemsida och sociala medier
Maria Wåglund

Stugansvariga
Anders Springe, 
Anna Nilsson, Joachim Johansson, Maria Wåglund och Per-Ola Johansson

Stugvärdsbemanning
Anders Springe


Nycklar och nyckellista: 
Maria och Olle Wåglund